Thursday, 02/02/2023 - 16:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TỊNH BIÊN

Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
10/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
06/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác trong Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
09/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
24/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2014 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
10/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện Tri Tôn

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
24/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
23/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giới thiệu danh sách cán bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực